300 300

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

blahoslavený hieromučeník P.P. Gojdič

FARNOSŤ BANSKÁ BYSTRICA

 

Ochrana osobných
údajov
Zodpovedná
osoba

 

Vzkriesenia deň! * Žiarme, ľudia, radosťou. * Pascha: Pánov prechod! * Lebo zo smrti do života * a zo zeme do neba * nás preniesol Boh Kristus, ** spievajúcich pieseň víťazstva.

 

Kristus slávne vstal z mŕtvych!

 

Milí veriaci, v prípade záujmu nechať odslúžiť božskú liturgiu na váš úmysel, s čím sa spája aj osobná účasť na božskej liturgii,
volajte na 0908 677 658.

 

Christos voskrese! – Voistinnu voskrese!

 

Podporte nás: SK26 5200 0000 0000 1261 8318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O P U L A R I Z A Č N É    Č L Á N K Y    A     P R E K L A D Y    O    K R E S Ť A N S T V E
Denník Postoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by martinixis, 1366x768, ©2015 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´