300 300

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

blahoslavený hieromučeník P.P. Gojdič

FARNOSŤ BANSKÁ BYSTRICA

 

Ochrana osobných
údajov
Zodpovedná
osoba

CHCEM DAŤ POCHOVAŤ

 

Ak bol zosnulý na členom Cirkvi, a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský pohreb. Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Svätého Ducha a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať do zeme, nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení.

Pozostalí bez dlhého odkladania nahlásia pohreb pohrebnej službe, ktorá telefonicky prekonzultuje miesto a termín pohrebu s farským úradom. Telefónne číslo farského úradu je 0908 677 658. Niekto z príbuzných sa následne kontaktuje s farárom a donesie mu kópiu listu o prehliadke mŕtveho, dohodnú sa podrobnosti pohrebu, zaznačia sa údaje o zosnulom pre farskú matriku. Najskorší termín pohrebu má byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti. Pohrebné obrady musia predchádzať kremácii, a nie naopak.

Pohrebné obrady za veriaceho by sa mali spravidla konať v kostole. Ak sa konajú v dome nádeje alebo krematóriu, je nutné sa zísť na pohrebnej sv. liturgii, ktorou zvlášť prosíme milosrdného Boha za zosnulého, aby mu boli odpustené všetky viny, aby sa radoval vo večnom pokoji a svetle Božieho kráľovstva. Taktiež nezabudnite na výročnú sv. liturgiu k termínu úmrtia zosnulého.

 

 

Podporte nás: SK26 5200 0000 0000 1261 8318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV LUX
Rádio LUMEN
Časopis SLOVO
Centrum pre rodinu SIGORD
Denník Postoj
Gréckokatolíci na Slovensku
VÝVESKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by martinixis, 1366x768, ©2015 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´