300 300

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

blahoslavený hieromučeník P.P. Gojdič

FARNOSŤ BANSKÁ BYSTRICA

 

Ochrana osobných
údajov
Zodpovedná
osoba

CHCEM DAŤ NA LITURGIU

 

Požiadať o odslúženie sv. liturgie v našej farnosti môžete po bohoslužbe v sakristii. Svätá liturgia môže byť obetovaná buď za živých alebo za mŕtvych.

O výročnú sv. liturgiu za zomrelých, čiže o sv. liturgiu obetovanú za zomrelého/zomrelú rok po ich smrti, je potrebné požiadať kňaza najmenej 2 mesiace vopred (zapisuje sa podľa možnosti deň ich smrti).

O sv. liturgiu za živých pri príležitosti životného jubilea 50, 60, 70, 80 rokov a viac, ako aj výročia sobáša, alebo iných významných životných udalostí, je vhodné požiadať taktiež aspoň 2 mesiace vopred.

Na nedeľné liturgie prijímame len úmysly na prosby za živých.

Milodar za odslúženú sv. omšu vo farnosti veriaci odovzdajú kňazovi v sakristii.

Vrelo odporúčame, aby ste pred sv. liturgiou obetovanou na váš úmysel pristúpili k sviatosti spovede a následne na sv. liturgii prijali Kristovo telo a krv.

 

 

Podporte nás: SK26 5200 0000 0000 1261 8318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV LUX
Rádio LUMEN
Časopis SLOVO
Centrum pre rodinu SIGORD
Denník Postoj
Gréckokatolíci na Slovensku
VÝVESKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by martinixis, 1366x768, ©2015 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´