GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

blahoslavený hieromučeník P.P. Gojdič

FARNOSŤ BANSKÁ BYSTRICA

CHCEM SA ZOSOBÁŠIŤ

 

O zámere uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti ma informujte aspoň tri mesiace pred termínom sobáša. K nemu budete potrebovať:

* krstné listy, ktoré si vyžiadate na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení. Krstné listy nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

* občianske preukazy, ktoré budú platné aj v čase sobáša.

* dvoch svedkov starších ako 18 rokov (meno a priezvisko, zamestnanie, presná adresa a rodné číslo).

* Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi alebo osobou bez vyznania, bude treba požiadať na eparchiálnom úrade o dišpenz. Bude preto potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov.

 

 

na tlač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV LUX
Rádio LUMEN
Časopis SLOVO
Centrum pre rodinu SIGORD

 

Denník Postoj
Gréckokatolíci na Slovensku
VÝVESKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by martinixis, 1366x768, ©2015