PÔSTNA DISCIPLÍNA

Zdržanlivosť od mäsa – všetky piatky mimo voľníc a štátnych sviatkov, stredy veľkého pôstu, Povýšenie úctyhodného a životodárneho kríža nad celým svetom (14. september), Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (29. august).

 

Zdržanlivosť od mäsa a pôst – Predvečer Kristovho narodenia (24. december) a Predvečer Osvietenia (5. január).

 

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a pôst – prvý deň veľkého pôstu a Svätý a veľký piatok.

 

Pôst - je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a dvakrát je dovolené občerstvenie. Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, prekladá sa na iný deň podľa predpisu.