blahoslavený biskup P. P. Gojdič

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
farnosť
BANSKÁ BYSTRICA

 

Dejiny
  farnosti   
Farská
  kancelária   
Bohoslužby
 
Aktuálne
oznamy
 Fotogaléria   
 

B O H O S L U Ž B Y

 

Miesto: Kostol sv. Alžbety, Dolná 49, Banská BystricaKostol sv. Alžbety Kostol sv. Alžbety Kostol sv. Alžbety
Portál kostola sv. Alžbety
Mapa

 

Slávenie sv. božských liturgií

počas bežného roka:

 

Miesto: Kostol sv. Alžbety, Dolná 49

 

Pondelok, 17:00

Utorok, 08:00

Streda, 17:00

Štvrtok, 08:00

Piatok, 17:00

Nedeľa, 10:00

 

 

Ak pripadne nejaký väčší cirkevný sviatok na utorok alebo na štvrtok,
sv. liturgia sa presúva na 17:00.

V sobotu sa slúžia sv. liturgie len počas zádušných sobôt, a v prípade, že na sobotu pripadne nejaký väčší cirkevný sviatok. Sv. liturgia je v takýchto prípadoch o 08:30.

 

V stredy a v párne nedele počas roka sú sv. božské liturgie slávené v cirkevnoslovanskom jazyku.

Pred rannou sv. božskou liturgiou sa modlia hodinky.
Pred večernou sv. božskou liturgiou sa modlí ruženec.

V 11. deň mesiaca sa modlí Moleben k bl. biskupovi mučeníkovi V. Hopkovi.

V 17. deň mesiaca sa modlí Moleben k bl. biskupovi mučeníkovi P.P.Gojdičovi.

V mesiacoch máj a október sa modlí Moleben k presvätej Bohorodičke.

 

 

 


 

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Banská Bystrica
~
aktualizácia:
8. február 2011
~
optimalizované pre
1024x768
ie 6.0
~

webmaster
© 2011