300 300

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

blahoslavený hieromučeník P.P. Gojdič

FARNOSŤ BANSKÁ BYSTRICA

 

Ochrana osobných
údajov
Zodpovedná
osoba

CHCEM SA VYSPOVEDAŤ

 

Sviatosť spovede predstavuje „druhý krst“, ktorý sníma hriechy spáchané po krste a zmieruje hriešnika s Cirkvou. Vo východnej tradícii je zdôrazňovaný terapeutický aspekt sviatosti pokánia. Hriech je totiž na Východe chápaný skôr ako choroba vyžadujúca uzdravenie než ako previnenie, za ktoré treba znášať trest. Preto aj spovedník udeľujúci rozhrešenie a duchovnú radu je skôr chápaný ako lekár než ako sudca. Veriaci vo východných cirkvách sú zaviazaní spovedať sa aspoň raz v roku, najlepšie vo Veľkom pôste. Deti pristupujú k spovedi prvý raz vo veku 8 – 9 rokov. Chorí a zomierajúci sa môžu vyspovedať pred kňazom na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek čase. Podobne ako v rímskokatolíckej Cirkvi aj na Východe tiež zaväzuje kňaza absolútne spovedné tajomstvo. V našej farnosti spovedáme zvyčajne pred bohoslužbami. Sledujte farské oznamy.

 

 

na tlač

 

 

Podporte nás: SK26 5200 0000 0000 1261 8318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV LUX
Rádio LUMEN
Časopis SLOVO
Centrum pre rodinu SIGORD
Denník Postoj
Gréckokatolíci na Slovensku
VÝVESKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by martinixis, 1366x768, ©2015 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´